คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

แสดงความยินดี

photo

อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ

งานวิจัยเด่น

photo

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุลได้รับเชิญจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ``ผนังกันกระสุนแบบหลายชั้นจากคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กและแผ่นยางธรรมชาติ``
อ่านต่อ
0

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต ...

0

C-camp KMUTNB 2019 เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา…ค้นหาคนสร้างฝัน

ค่ายของเรา มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้มาเรียนรู ...

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท และเอก

พาชมภาควิชา

วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมา

รายละเอียดภาควิชา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โบรชัวร์ ได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้

กิจกรรมที่จะมาถึง