คำขวัญ

จริยธรรม นำวิศวกร

แสดงความยินดี

photo

อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ่านต่อ

งานวิจัยเด่น

photo

นักวิจัย มจพ. ร่วมกับ สกว. แสดงผลงานวิจัยต่อนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุลได้รับเชิญจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ``ผนังกันกระสุนแบบหลายชั้นจากคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กและแผ่นยางธรรมชาติ``
อ่านต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน

การฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะในงานวิศวกรรม

หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรวุฒิบัตรต่างๆ

พาชมภาควิชา

สื่อวิดีทัศน์นำเสนอภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดภาควิชา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบรายละเอียดเกี่ยวกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โบรชัวร์ ได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้